Obiekty inżynierskie

  • projekt wykonawczy skrzydeł przyczółków oraz ścian oporowych z gruntu zbrojonego:

Wiadukt drogowy WD-150, Przejazd gospodarczy PG-151, Przejście dla zwierząt PZ-151a, Wiadukt drogowy WD-153, Wiadukt autostradowy WA-154, Wiadukt drogowy WD-154a, Most ekologiczny ME-154b, Przejście dla zwierząt PZ-154c, Wiadukt drogowy WD-155, Most autostradowy MA-156, Przejazd gospodarczy PG-157, Przejście dla zwierząt PZ-157a, Przejazd gospodarczy PG-158, Wiadukt autostradowy WA-159, Wiadukt autostradowy WA-160, Przejście dla zwierząt PZ-160b, Wiadukt drogowy WD-161, Wiadukt autostradowy WA-162, Przejazd gospodarczy PG-162b, Wiadukt drogowy WD-163, Wiadukt autostradowy WA-164, Wiadukt drogowy WD-165, Wiadukt drogowy WD-166, Wiadukt drogowy WD-167, Przejście dla zwierząt PZ-168, Wiadukt autostradowy WA-169, Wiadukt autostradowy WA-170, Wiadukt drogowy WD-171, Wiadukt drogowy WD-172, Most autostradowy MA-173

   

Ściany oporowe M1, M2 i M3

    

 

  • projekt budowlany i wykonawczy przebudowy mostu nad rzeką Nacyna w Rybniku (w trakcie opracowania),
  • ekspertyza konstrukcyjna przekroczenia wodociągu i osuwiska w Katowicach Giszowcu (współpraca z HMG Sp. z o.o.),

    

  • projekt konstrukcyjny rozbiórek wodociągów w Rudzie Śląskiej oraz w Bytomiu (współpraca z HMG Sp. z o.o.),

         

  • projekt deskowania przyczółków oraz ustroju nośnego wiaduktu kolejowego WK-152 nad autostradą A1, odcinek Toruń - Stryków,

    

  • projekty montażu 16 obiektów mostowych stalowo-betonowych autostrady A1, odcinek Toruń - Stryków:

Wiadukt drogowy WD-150, Wiadukt drogowy WD-153, Wiadukt drogowy WD-155, Most autostradowy MA-156, Wiadukt autostradowy WA-159, Wiadukt drogowy WD-161, Wiadukt autostradowy WA-162, Wiadukt drogowy WD-163, Wiadukt autostradowy WA-164, Wiadukt drogowy WD-165, Wiadukt drogowy WD-166, Wiadukt drogowy WD-167, Przejście dla zwierząt PZ-168, Wiadukt autostradowy WA-169, Wiadukt autostradowy WA-170, Most autostradowy MA-173

     

    

  • obliczenia statyczne oraz adaptacja konstrukcji mostu MS-14 w ciągu drogi S-69 Bielsko-Biała - Żywiec,