O nas

   Spółka INFRAPROJEKT s.c. powstała w lipcu 2010r. w wyniku przekształcenia z firmy Biuro Inżynierskie BUDOWA Władysław Sikora działającego nieprzerwanie od marca 1998 roku. Początkowo siedziba firmy mieściła się w budynku biurowym w Chorzowie przy ul. Mazurskiej 12, a pod koniec 2010r. została przeniesiona na ul. Dworcową 1.

   Wspólnikami spółki są inżynierowie - projektanci posiadający uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalnościach konstrukcyjno budowlanej oraz mostowej.

   Pracownicy w naszej firmie zatrudnieni są na stanowiskach Projektant i Asystent Projektanta.

   Współpracujemy z pracowniami architektonicznym z różnych regionów Polski oraz firmami zagranicznymi.

   Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz wybranymi realizacjami.