Szkolenie PZiTB

26 marca uczestniczyliśmy w seminarium na temat inżyniersko-geologicznych aspektów osuwisk jako grawitacyjnych ruchów masowych zboczy i skarp.